Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị từ: 500.000 VNĐ trở lên. Các đơn hàng có giá trị thấp hơn được tính theo phí của bên đối tác vận chuyển.

Đối với các đơn hàng có yêu cầu chuyển phát đặc biệt thì chúng tôi sẽ chi trả phí vận chuyển ở mức dưới 50.000 VNĐ/ đơn hàng.

Thời gian vận chuyển hàng hóa trong khu vực nội thành Hà Nội sẽ trong vòng 6h tính từ thời điểm đơn hàng được xác nhận.

Các đơn hàng ngoài khu vực Hà Nội sẽ dao động trong vòng 2 – 3 ngày từ lúc đơn hàng được xác nhận

Lưu ý :

+ Trường hợp nếu khách hàng từ chối nhận sản phẩm khi nhận hàng sẽ phải chịu phí phạt bằng 1,5 lần phí vận chuyển.
+ Thời gian vận chuyển có thể lâu hơn dự kiến tùy thuộc vào thời tiết, vị trí địa lý. Trong trường hợp xảy ra đột xuất, sẽ chúng tôi thông tin tới khách hàng để có kế hoạch chủ động hơn.